Bài tập 9 trang 8 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 9 trang 8 VBT lịch sử 9: Cơ sở sự hợp tác giữa các nước Đông Âu với Liên Xô

Đề bài

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu, sự hợp tác với Liên Xô ngày càng được nâng cao và đa dạng. Theo em, cơ sở của sự hợp tác này là gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin;

C. Cùng trải qua chiến tranh và chịu nhiều tổn thất nặng nề;

D. Cùng chung mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh;

E. Củng cố tiềm lực quốc phòng, nhằm duy trì hòa bình và an ninh cho nhân loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Lời giải chi tiết

Chọn B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài