Bài tập 9 trang 8 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu, sự hợp tác với Liên Xô ngày càng được nâng cao và đa dạng. Theo em, cơ sở của sự hợp tác này là gì? Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:

A. Sự đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin;

C. Cùng trải qua chiến tranh và chịu nhiều tổn thất nặng nề;

D. Cùng chung mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh;

E. Củng cố tiềm lực quốc phòng, nhằm duy trì hòa bình và an ninh cho nhân loại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Lời giải chi tiết

Chọn B. Cùng chung mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản và cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.