Bài tập 8 trang 7 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 8 trang 7 VBT lịch sử 9: Thành tựu của mỗi nước ở Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Đề bài

Hãy nối ô ở cột A (tên nước) với ô ở cột B (thành tựu đạt được) để phản ánh thành tựu của mỗi nước ở Đông Âu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX) 

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí