Bài tập 1 trang 3 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 1 trang 3 VBT lịch sử 9: Tình hình Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước những ý phản ánh đúng tình hình Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

☐ Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

☐ Được hưởng nhiều quyền lợi kinh tế và chính trị.

☐ Bị các nước đế quốc can thiệp và xâu xé.

☐ Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị tàn phá trở nên hoang tàn, đổ nát, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

☐ Là nước giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 - 1950)

Lời giải chi tiết

☒ Là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề nhất, lãnh thổ đất nước thuộc phần châu Âu bị tàn phá trở nên hoang tàn, đổ nát, nền kinh tế đất nước phát triển chậm lại tới 10 năm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí