Bài tập 6 trang 6 vở bài tập lịch sử 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý chỉ đúng nhiệm vụ mà các nước Đông Âu đã thực hiện trong những năm 1945 - 1949 để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân.

☐ Đấu tranh chống các thế lực thù địch trong và ngoài nước;

☐ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.;

☐ Thực hiện các chính sách tiến bộ về chính trị, kinh tế, xã hội để củng cố nhà nước mới;

☐ Tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của Liên Xô để phát triển nền kinh tế đất nước;

☐ Củng cố bộ máy chính quyền ở trung ương và địa phương, thực hiện các quyền tự do dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

☒ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước, thực hiện các quyền tự do, dân chủ và cải thiện đời sống nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.