Bài tập 8 trang 51 vở bài tập lịch sử 9


Giải bài tập 8 trang 51 VBT lịch sử 9: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam và ý nghĩa của nó

Đề bài

Hãy điền vào bảng dưới đây các thông tin về sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam và ý nghĩa của nó:

Thời gian

Tổ chức cộng sản

Ý nghĩa

Tháng 6 - 1929

 

 

Tháng 8 - 1929

 

 

Tháng 9 - 1929

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem mục IV. Ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong năm 1929

Lời giải chi tiết

Thời gian

Tổ chức cộng sản

Ý nghĩa

Tháng 6 - 1929

Đông Dương Cộng sản đảng

- Khẳng định sự thắng thế của khuynh hướng vô sản trong phong trào cách mạng Việt Nam.

- Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tháng 8 - 1929

An Nam Cộng sản đảng

Tháng 9 - 1929

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí