Bài tập 1 trang 47 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để thể hiện ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga đến phong trào cách mạng thế giới:

b) Quốc tế Cộng sản được thành lập trên cơ sở những yếu tố nào dưới đây? Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng:

☐ Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới;

☐ Giai cấp vô sản các nước đã bắt đầu bước lên vũ đài chính trị;

☐ Các đảng cộng sản nối tiếp nhau ra đời trong các nước tư bản, cũng như các nước thuộc địa và nửa thuộc địa;

☐ Những lực lượng cách mạng của giai cấp vô sản tập hợp lại thành một tổ chức theo đường lối của chủ nghĩa quốc tế vô sản;

☐ Chủ nghĩa đế quốc đang trên đà suy yếu.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới

Lời giải chi tiết

a) 

b)

☒ Làn sóng cách mạng dâng cao trên toàn thế giới;

☒ Giai cấp vô sản các nước đã bắt đầu bước lên vũ đài chính trị;

☒ Những lực lượng cách mạng của giai cấp vô sản tập hợp lại thành một tổ chức theo đường lối của chủ nghĩa quốc tế vô sản;

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.