Bài tập 3 trang 48 vở bài tập lịch sử 9


Đề bài

a) Nêu đặc điểm của phong trào dân tộc dân chủ công khai ở nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

b) Em hãy đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng, thể hiện các hình thức đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế của giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam trong những năm 1919 - 1925.

☐ Phát động các phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa;

☐ Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn;

☐ Tấn công vũ trang vào các cơ sở kinh tế của tư bản Pháp;

☐ Đấu tranh chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào dân tộc, dân chủ công khai (1919 - 1925)

Lời giải chi tiết

a) Đặc điểm:

- Mục tiêu đấu tranh: chống cường quyền, áp bức, đòi các quyền tự do, dân chủ.

- Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giai cấp tư sản dân tộc và các tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

- Hình thức đấu tranh: phong phú, đa dạng như: biểu tình, mít tinh, dùng báo chí, thành lập các tổ chức chính trị,…

- Quy mô: diễn ra trên phạm vi cả nước, chủ yếu ở các thành phố lớn như: Hà Nội, Sài Gòn,...

- Các phong trào đấu tranh tiêu biểu:

+ Giai cấp tư sản dân tộc: phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa (1919); đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp (1923);…

+ Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức: thành lập các tổ chức chính trị (Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên,…); xuất bản những tờ báo tiến bộ (Chuông rè, An Nam trẻ,…); sự kiện tiếng bom Sa Diện của Phạm Hồng Thái (6 - 1924);…

b)

☒ Phát động các phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa;

☒ Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn;

☒ Đấu tranh chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì của tư bản Pháp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.