Bài 7.3, 7.4 trang 10 SBT hóa học 11


Giải bài 7.3, 7.4 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7.3.

Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :

\(N{H_4}N{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2} + 2{H_2}O\)

Trong phản ứng này, nguyên tố nitơ đóng vai trò gì ?

A. Chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

B. Chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không phải chất oxi hóa, cũng không phải chất khử.

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng.

Chất khử có số oxi hóa tăng sau phản ứng

Chất oxi hóa có số oxi hóa giảm sau phản ứng

Lời giải chi tiết:

Nhận thấy số oxi hóa của nitơ vừa tăng vừa giảm => Nitơ vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

=> Chọn C

Câu 7.4.

Trong phản ứng hóa học nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử?

A. 3Mg + N2 → Mg3N2   

B. 2Al+ N2 → 2AlN

C. N2+ 3H2 → 2NH3

D. N2 + O2 → 2NO

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng.

Chất khử có số oxi hóa tăng sau phản ứng

Chất oxi hóa có số oxi hóa giảm sau phản ứng

Lời giải chi tiết:

Phản ứng N+ O2 → 2NO trong đó nitơ thể hiện tính khử vì: số oxi hóa của nitơ tăng sau phản ứng: \(\mathop {{{\bf{N}}_{\bf{2}}}}\limits^0  + \mathop {{{\bf{O}}_{\bf{2}}}}\limits^0  \to {\bf{2}}\mathop {\bf{N}}\limits^{ + 2} \mathop {\bf{O}}\limits^{ - 2} \)  

=> Chọn D

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 7: Nitơ

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài