Bài 7.3, 7.4 trang 10 SBT hóa học 11


Giải bài 7.3, 7.4 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7.3.

Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :

\(N{H_4}N{O_2}\buildrel {{t^0}} \over
\longrightarrow {N_2} + 2{H_2}O\)

Trong phản ứng này, nguyên tố nitơ đóng vai trò gì ?

A. Chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

B. Chỉ đóng vai trò chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không phải chất oxi hóa, cũng không phải chất khử.

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng.

Chất khử có số oxi hóa tăng sau phản ứng

Chất oxi hóa có số oxi hóa giảm sau phản ứng

Lời giải chi tiết:

Nhận thấy số oxi hóa của nitơ vừa tăng vừa giảm => Nitơ vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

=> Chọn C

Câu 7.4.

Trong phản ứng hóa học nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử?

A. 3Mg + N2 → Mg3N2   

B. 2Al+ N2 → 2AlN

C. N2+ 3H2 → 2NH3

D. N2 + O2 → 2NO

Phương pháp giải:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trước và sau phản ứng.

Chất khử có số oxi hóa tăng sau phản ứng

Chất oxi hóa có số oxi hóa giảm sau phản ứng

Lời giải chi tiết:

Phản ứng N+ O2 → 2NO trong đó nitơ thể hiện tính khử vì: số oxi hóa của nitơ tăng sau phản ứng: \(\mathop {{{\bf{N}}_{\bf{2}}}}\limits^0  + \mathop {{{\bf{O}}_{\bf{2}}}}\limits^0  \to {\bf{2}}\mathop {\bf{N}}\limits^{ + 2} \mathop {\bf{O}}\limits^{ - 2} \)  

=> Chọn D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu
 • Bài 7.5 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.5 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, CO2, SO2, Cl2, HCl...

 • Bài 7.6 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.6 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25°C.

 • Bài 7.7 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.7 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có...

 • Bài 7.1, 7.2 trang 10 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.1, 7.2 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.