Bài 7.1, 7.2 trang 10 SBT hóa học 11


Giải bài 7.1, 7.2 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 7.1.

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?

A. Nguyên tử nitơ có hai lớp electron và lớp ngoài cùng có ba electron.

B. Số hiệu nguyên tử của nitơ bằng 7.

C. Ba electron ở phân lớp 2p của nguyên tử nitơ có thể tạo được ba liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác.

D. Cấu hình electron của nguyên tử nitơ là 1s22s22p3 và nitơ là nguyên tố p.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Nitơ  Tại đây

Lời giải chi tiết:

B, C, D đúng.

A sai vì nguyên tử nitơ lớp ngoài cùng có năm electron.

=> Chọn A

Câu 7.2.

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng ?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.

B. Vì có liên kết ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoá học.

C. Khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính khử.

D. Số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion \(AlN,{N_2}{O_4},NH_4^ + ,NO_3^ - ,NO_2^ - \) lần lượt là -2, +4, -3, +5, +3.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Nitơ  Tại đây

Lời giải chi tiết:

A sai vì nitơ không phải là một khí độc.

B đúng

C sai vì khi tác dụng với kim loại hoạt động, nitơ thể hiện tính oxi hóa. VD: \(3\mathop {Mg}\limits^0  + \mathop {{N_2}}\limits^0  \to \mathop {M{g_3}}\limits^{ + 2} \mathop {{N_2}}\limits^{ + 3} \)

D sai vì số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất và ion \(AlN,{N_2}{O_4},NH_4^ + ,NO_3^ - ,NO_2^ - \) lần lượt là -3, +4, -3, +5, +3.

=> Chọn B

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Bài 7.3, 7.4 trang 10 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.3, 7.4 trang 10 sách bài tập hóa học 11. Cho phản ứng điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm :..

 • Bài 7.5 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.5 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Cho hỗn hợp các chất khí sau : N2, CO2, SO2, Cl2, HCl...

 • Bài 7.6 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.6 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Trong một bình kín dung tích 10 lít chứa 21 g nitơ. Tính áp suất của khí trong bình, biết nhiệt độ của khí bằng 25°C.

 • Bài 7.7 trang 11 SBT hóa học 11

  Giải bài 7.7 trang 11 sách bài tập hóa học 11. Nén một hỗn hợp khí gồm 2 mol nitơ và 7 mol hiđro trong một bình phản ứng có...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.