Giải bài 6,7,8,9,10 trang 63 SBT Sinh học 9


Giải bài 6,7,8,9,10 trang 63 sách bài tập Sinh học 9. Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có kiểu gen như dạng gốc vì

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có kiểu gen như dạng gốc vì

A. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua trực phân.

B. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua nguyên phân.

C. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua giảm phân.

D. kiểu gen được duy trì ổn định thông qua nguyên phân và giảm phân.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niêm công nghệ tế bào

Lời giải chi tiết:

Cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh do nuôi cấy mô tạo thành lại có kiểu gen như dạng gốc vì kiểu gen được duy trì ổn định thông qua nguyên phân.

Chọn B

Câu 7

Kĩ thuật gen là kỹ thuật được :

A. thao tác trên vật liệu di truyền ở mức độ phân tử 

B. thao tác trên tế bài nhân sơ

C. thao tác trên NST

D. Thao tác trên tế bào nhân thực 

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niêm kỹ thuật gen và công nghệ gen

Lời giải chi tiết:

Kĩ thuật gen là kỹ thuật được thao tác trên vật liệu di truyền ở mức độ phân tử 

Chọn A

Câu 8

Kỹ thuật gen được thao tác theo quy trình nào?

A. Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp -> Tách ADN -> Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 

B. Tách ADN -> cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp -> Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận 

C. Tách ADN -> Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận -> cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp 

D. Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận -> cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp  -> Tách ADN

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niêm kỹ thuật gen và công nghệ gen

Lời giải chi tiết:

Kỹ thuật gen được thao tác theo quy trình: Tách ADN -> cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp -> Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

Chọn B

Câu 9

10. Thành tựu hiện nay do công nghệ gen mang lại là?

A. tạo nguồn nguyên liệu đa dạng và phong phú cho quá trình chọn lọc 

B. hạn chế tác động của nhân tố gây đột biến

C. tăng cường hiện tượng biến dị tổ hợp

D. tạo ra các sinh vật chuyển gen, nhờ đó sản xuất với công nghệ lớn các sản phẩm sinh học quan trọng nhở vi khuẩn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niêm kỹ thuật gen và công nghệ gen

Lời giải chi tiết:

Thành tựu hiện nay do công nghệ gen mang lại là tạo ra các sinh vật chuyển gen, nhờ đó sản xuất với công nghệ lớn các sản phẩm sinh học quan trọng nhở vi khuẩn 

Chọn D

Câu 10

Trong kĩ thuật di truyền, đối tượng được sử dụng làm nhà máy sản xuất các sản phẩm sinh học là :

A. vi khuẩn E.coli

B. tế bào động vật 

C. tế bào người 

D. tế bào động vật

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết khái niêm kỹ thuật gen và công nghệ gen

Lời giải chi tiết:

Trong kĩ thuật di truyền, đối tượng được sử dụng làm nhà máy sản xuất các sản phẩm sinh học là: vi khuẩn E.coli

Chọn A

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - B-Bài tập trắc nghiệm trang 62

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài