Giải bài 6 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo


Theo thứ tự từ đáy lên đỉnh, em hãy viết ra: Ba điều em đã học được từ bài Hy Lạp cổ đại. Hai điều mà em thấy thú vị nhất qua bài học này. Một điều từ bài Hy Lạp cổ đại, em có thể áp dụng vào cuộc sống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Theo thứ tự từ đáy lên đỉnh, em hãy viết ra:

 

Câu 1

Ba điều em đã học được từ bài Hy Lạp cổ đại.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Ba điều em đã học được từ bài Hy Lạp cổ đại:

- Các tổ chức nhà nước thời Hy Lạp hiện đại hơn so với các nhà nước khác, thể hiện tư duy trong bộ máy tổ chức nhà nước.

- Nền văn minh và văn hóa Hy Lạp cổ đại nhưng rất hiện đại và đa dạng như các công trình thời Hy Lạp cổ đại.

- Những phát minh của những nhà khoa học Hy Lạp cổ đại đã đặt nền móng cho khoa học phương Tây và thế giới.

Loigiaihay.com

Câu 2

Hai điều mà em thấy thú vị nhất qua bài học này.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Hai điều mà em thấy thú vị nhất qua bài học này:

- Các phát minh thời Hy Lạp cổ đại rất thú vị và vẫn còn áp dụng cho thực tế ngày nay.

- Các công trình kiến trúc thời Hy Lạp cổ đại.

Loigiaihay.com

Câu 3

Một điều từ bài Hy Lạp cổ đại, em có thể áp dụng vào cuộc sống.

Phương pháp giải:

Liên hệ thực tế

Lời giải chi tiết:

Một điều từ bài Hy Lạp cổ đại, em có thể áp dụng vào cuộc sống: 

- Các công trình nghiên cứu về toán học của các nhà toán học như Ta-lét, Pi-ta-go,… các nhà vật lí như Ác-si-mét. -> Áp dụng các định lí vào thực tiễn cho đến ngày nay.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải bài 5 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo

  Đọc đoạn văn bên dưới và cho biết: Ác-si-mét đã ứng dụng kiến thức khoa học vào thực tế như thế nào? Ác-si-mét (287 TCN - 212 TCN) là nhà khoa học Hy Lạp cổ đại đi tiên phong trong việc ứng dụng kiến thức toán học và vật lí vào thực tế. Ví dụ, ông đã sử dụng kĩ thuật đòn bẩy, ròng rọc,...

 • Giải bài 4 trang 35 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo

  Em hãy cho biết ý nghĩa của những từ khoá sau đây. Pi-rê, Thành bang, Đại hội nhân dân, I-li-át và Ô-đi-xê, Pác-tê-nông, Pi-ta-go, Hê-rô-đốt

 • Giải bài 3 trang 33 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo

  Hoàn thành lược đồ dưới đây để xác định những nơi mà người Hy Lạp đã sinh sống khoảng năm 400 TCN. Hãy điền vào lược đồ vị trí của biển Ê-giê, biển I-nô-ni, đảo Crét. Điền tên các quốc gia thành thị sau vào lược đồ: A-ten, Xpác.

 • Giải bài 2 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo

  Từ những thông tin ở trang 54 và 55 trong SGK liên quan đến tổ chức nhà nước ở A-ten, em hãy cho biết Nhà nước A-ten có những cơ quan chính nào? Cơ quan nào được quyết định việc bầu cử, bốc thăm bổ nhiệm các chức vụ của nhà nước? Ý nghĩa của việc đó là gì?

 • Giải bài 1 trang 32 sách bài tập Lịch sử 6- Chân trời sáng tạo

  Từ những thông tin về điều kiện tự nhiên của Hy Lạp cổ đại, em hãy cho biết: Tại sao cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại phụ thuộc vào biển? Những nghề nghiệp nào của người Hy Lạp cổ đại mà em có thể suy ra từ sự phụ thuộc này? Điều gì về vị trí địa lí của Hy Lạp cho phép nó trở thành một quốc gia thương mại lớn?


Hỏi bài