Bài 41.6 trang 66 SBT hóa học 11


Đề bài

Chứng minh rằng trong phân tử phenol C6H5OH, gốc -C6H5 đã có ảnh hưởng đến tính chất của nhóm -OH và nhóm -OH đã có ảnh hưởng đến tính chất của gốc -C6H5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét về đặc điểm của nhóm OH từ đó rút ra kết luận.

Lời giải chi tiết

- So sánh C2H5OH với C6H5OH, ta thấy :

C2H5OH không tác dụng với NaOH ;

C6H5OH tác dụng dễ dàng với dung dịch NaOH

C6H5OH + NaOH \( \to \) C6H5ONa + H2O

Vậy : Gốc - C6H5 đã làm tăng khả năng phản ứng của nguyên tử H thuộc nhóm -OH trong phân tử phenol so với trong phân tử ancol.

- So sánh C6H6 với C6H5OH, ta thấy :

C6H6 không tác dụng với nước brom ;

C6H5OH tác dụng với nước brom tạo ra kết tủa trắng :

 + \(3B{{\rm{r}}_2} \to \)  + 3HBr

Vậy : Do ảnh hưởng của nhóm OH, nguyên tử H của gốc - C6H5 trong phân tử phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong phân tử C6H6.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Phenol

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài