Bài 41.5 trang 65 SBT hóa học 11


Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có) khi cho C6H5-OH và C6H5CH2-OH tác dụng với :

1. Na;

2. Dung dịch NaOH ;

3. Dung dịch HBr (có mặt \({H_2}S{O_4}\) đặc, đun nóng).

Ghi tên các chất hữu cơ có trong phương trình hoá học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về Phenol Tại đây.

Lời giải chi tiết

1. \(2{C_6}{H_5}OH + 2Na \to 2{C_6}{H_5}ON{\rm{a}} + {H_2}\)

        phenol                           natri phenolat

\(2{C_6}{H_5}C{H_2}OH + 2Na \to 2{C_6}{H_5}C{H_2}ON{\rm{a}} + {H_2}\)

                                                        natri benzylat

2. \({C_6}{H_5}OH + NaOH \to {C_6}{H_5}ON{\rm{a}} + {H_2}O\)

\({C_6}{H_5}C{H_2}OH\) không có phản ứng

3. \({C_6}{H_5}OH\) không có phản ứng

\({C_6}{H_5}C{H_2}OH + HB{\rm{r}}\) \(\xrightarrow[{{t^0}}]{{{H_2}S{O_4}}}\) \({C_6}{H_5}C{H_2}B{\rm{r}} + {H_2}O\)

                                                    benzyl bromua

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 41: Phenol

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài