Bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9


Giải bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.4, trong đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω

Đề bài

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.4, trong đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω.

a. Cho biết số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở và khi K đóng hơn kém nhau 3 lần. Tính điện trở R3.

b. Cho biết U = 5,4V. Số chỉ của ampe kế khi công tắc K mở là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức định luật Ôm:  \(I =\dfrac {U}{R}\)

Lời giải chi tiết

a.

Khi K mở: mạch gồm \(R_1;R_2;R_3\) nối tiếp với nhau.

Khi K đóng: mạch gồm \(R_1\) nối tiếp \(R_2\).

Ta có: \(I_đ = 3{I_m} \Leftrightarrow \dfrac{U_1}{R_{tdđ}} = 3\dfrac{U_2}{R_{tđm}}({U_1} = {U_2} = U)\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{R_1 + R_2} =\dfrac {3}{R_1 + R_2 + R_3} \Leftrightarrow \dfrac{1} {4 + 5} = \dfrac{3}{4 + 5 + R_3} \Rightarrow {R_3} = 18\Omega\)

b.

Khi K mở: mạch gồm \(R_1;R_2;R_3\) nối tiếp với nhau.

\( R_{tđ} = R_1+ R_2 + R_3 = 4+5+18=27\Omega\)

Số chỉ của Ampe kế là:

\( I =\dfrac {U} {R_{tđ}} =\dfrac{5,4}{27} = 0,2A\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 39 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài