Bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9


Giải bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3Ω ;

Đề bài

Đặt một hiệu điện thế \(U = 6V\) vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở \(R_1 = 3Ω \); \( R_2 = 5Ω\) và \(R_3 = 7Ω\) mắc nối tiếp.

a.Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở của đoạn mạch trên đây.

b.Trong số ba điện trở đã cho, hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở nào là lớn nhất ? Vì sao ? Tính trị số của hiệu điện thế lớn nhất này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức:\(R_{tđ} = R_1 + R_2 + R_3\)

+ Sử dụng biểu thức định luật ôm:  \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

a.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

\(R_{tđ} = R_1 + R_2 + R_3 = 3 + 5 + 7 = 15Ω\)

Do ba điện trở mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở là như nhau: 

\(I = I_1 =I_2 =I_3=\dfrac{U}{R_{td}} = \dfrac{6}{15} = 0,4A\)

b. Hiệu điện thế lớn nhất là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \(R_3\) với hiệu điện thế \(U_3\) vì \( I \) không đổi nếu \( R\) lớn hơn thì \(U\) lớn hơn.

Giá trị hiệu điện thế lớn nhất này: \(U_3=I_3.R_3=0,4.7=2,8V\) 


Bình chọn:
4.5 trên 13 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài