Bài 4.13 trang 11 SBT Vật lí 9


Đề bài

Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.3 trong đó các điện trở R1= 3Ω, R2 = 6Ω. Hỏi số chỉ của ampe kế khi công tắc K đóng lớn hơn hay nhỏ hơn bao nhiêu lần so với khi công tác K mở ?

A.Nhỏ hơn 2 lần.

B. Lớn hơn 2 lần.

C. Nhỏ hơn 3 lần.

D. Lớn hơn 3 lần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng biểu thức \(I=\dfrac{U}{R}\)

Lời giải chi tiết

Khi K mở: mạch gồm \(R_1\) nối tiếp \(R_2\). 

Khi K đóng: mạch gồm \(R_1\).

Cường độ dòng điện khi K mở là:

\(I_m = \dfrac{U}{R_{tđ}} = \dfrac{U}{R_1+R_2} =\dfrac{U}{3+6}=\dfrac{U}{9}\)

Cường độ dòng điện khi K đóng:

\(I_đ=\dfrac{U}{R_{tđ}} =\dfrac {U}{R_1} = \dfrac{U}{3}\)

Ta có:

\( \dfrac {I_đ}{I_m}= \dfrac{\dfrac{U}{3}}{\dfrac{U}{9}}= 3 \)

Vậy \(I_đ=3I_m\)

Chọn đáp án : D 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 56 phiếu
 • Bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9

  Giải bài 4.14 trang 11 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế U = 6V vào hai đầu đoạn mạch gồm ba điện trở R1 = 3Ω ;

 • Bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9

  Giải bài 4.15 trang 12 SBT Vật lí 9 Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.4, trong đó điện trở R1 = 4Ω, R2 = 5Ω

 • Bài 4.16 trang 12 SBT Vật lí 9

  Giải bài 4.16 trang 12 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch có sơ đồ như trên hình 4.5.

 • Bài 4.12 trang 11 SBT Vật lí 9

  Giải bài 4.12 trang 11 SBT Vật lí 9. Đặt một hiệu điện thế UAB vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc nối tiếp.

 • Bài 4.11 trang 11 SBT Vật lí 9

  Giải bài 4.11 trang 11 SBT Vật lí 9. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.