Bài 40.8 trang 63 SBT hóa học 11


Đề bài

Viết phương trình hoá học của phản ứng thực hiện các biến hoá dưới đây, ghi rõ điều kiện của từng phản ứng.

Tinh bột \(\xrightarrow{{(1)}} \) Glucozơ \(\xrightarrow{{(2)}} \) Ancol etylic \(\xrightarrow{{(3)}} \) Anđehit axetic

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh nắm vững kiến thức về các hợp chất để viết PTHH

Lời giải chi tiết

\({({C_6}{H_{10}}{O_5})_n} + n{H_2}O\) \(\xrightarrow{{Enzim}}\) \(n{C_6}{H_{12}}{O_6}\)

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\) \(\xrightarrow{{Enzim}}\) \(2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

\({C_2}{H_5}OH + CuO\) \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) \({C}{H_3}CHO + Cu + H_2O\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 40: Ancol

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài