Bài 39.7 trang 117 SBT Vật Lí 12


Đề bài

Tính năng lượng tỏa ra trong các phản ứng sau:

a)\({}_3^7Li + {}_1^1H \to {}_2^4He + {}_2^4He\)

b)\({}_1^2H + {}_2^3He \to {}_1^1H + {}_2^4He\)

c)\({}_3^6Li + {}_1^2H \to {}_2^4He + {}_2^4He\)

d)\({}_3^6Li + {}_1^1H \to {}_2^3He + {}_2^4He\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính năng lượng: \(Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2}\)

Lấy\({m_{_3^7Li}} = 7,0154u;\) \({m_{_3^6Li}} = 6,0145u;\)\({m_{_1^2H}} = 2,0140u;\)\({m_{_1^1H}} = 1,0073u;\)\({m_{_2^3He}} = 3,0025u;\)\({m_{_2^4He}} = 4,0015u;1u = 931MeV/{c^2}.\)

Lời giải chi tiết

a) \(Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2} \\= (7,0154 + 1,0073 - 4,0015.2).931 \\= 18,34MeV\)

b) \(Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2} \\= (2,014 + 3,0025 - 4,0015 - 1,0073).931 \\= 7,1687MeV\)

c) \(Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2}\\ = (6,0145 + 2,014 - 4,0015.2).931\\ = 23,74MeV\)

d) \(Q = ({m_{truoc}} - {m_{sau}}){c^2} \\= (6,0145 + 1,0073 - 4,0015 - 3,0025).931\\ = 16,73MeV\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.