Giải bài 34.8 trang 57 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đề bài

Câu 34.8. 

a) Biết rằng ở các vùng ven biển, mức độ sóng đánh vào bờ sẽ ảnh hưởng đến mức độ xói mòn của đất, sóng đánh càng mạnh thì mức độ xói mòn càng cao. Thực hiện đánh giá mức độ sóng đánh ở hai vùng A và B thu được kết quả như trong hình 34.2.

Dựa vào hình, em hãy dự đoán mức độ xói mòn của đất ở vùng A và B; giải thích nguyên nhân tạo ra sự khác nhau giữa hai vùng.

b) Ở các vùng ven biển, người ta thường trồng phi lao phía ngoài đê biển để tạo thành "rừng phòng hộ ven biển". Em hãy tìm hiểu và cho biết:

- Rừng phòng hộ ven biển có tác dụng gì?

- Chúng "phong hộ" bằng cách nào?  

Lời giải chi tiết


a) Đất ở vùng B mức độ xói mòn cao hơn do thường xuyên cịu tác động của sóng  biển. Điều khác biệt ở hai vùng là hệ thống rừng giúp giảm mức độ sóng đánh vào bời, giảm mức độ xói mòn đất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài