Giải bài 35.1 trang 57 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đề bài

Câu 35.1. Đặc điểm nào sau đây Không phải đặc điểm của rêu?

A. Rễ giả là những sợ nhỏ.

B. Thân, lá có mạch dẫn.

C. Cơ quan sinh sản nằm ở ngon cây.

D. Sinh sản bằng bào tử.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đại diện: Rêu

- Đặc điểm: Cơ thể không có mạch dẫn, cao 1-2 cm, có rễ giả, thân và lá, sinh sản bằng bào tử.

Lời giải chi tiết

Đáp án B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài