Giải bài 34.1 trang 55 sách bài tập KHTN 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.


Đề bài

34.1. 

a) Ghép nội dung ở cột A với nội dung ở cột B để được các đặc điểm phù hợp với mỗi ngành trong giới Thực vật.

b) Hoàn thành bảng dưới đây bằng cách sử dụng các cụm từ gợi ý.

Lời giải chi tiết

a) 1-c, 2-a, 3-b, 4-d.

b)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài