Giải bài 3.11 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Hãy vẽ hai đoạn thẳng AB và MN sao cho AB // MN và AB = MN

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm C và D sao cho CD = AB

Lời giải chi tiết

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB

Bước 2: Vẽ đường thẳng a // AB

Bước 3: Trên a lấy điểm C và D sao cho CD = AB


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm