Giải bài 3.7 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Quan sát Hình 3.25. Biết \(\widehat {MEF} = 40^\circ ;\widehat {EMN} = 40^\circ \). Em hãy giải thích tại sao EF // NM.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một đường thẳng cắt 2 đường thẳng tạo ra một cặp góc so le trong bằng nhau thì 2 đường thẳng đó song  song

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat {FEM} = \widehat {EMN}( = 40^\circ )\)

Mà 2 góc này ở vị trí so le trong

\( \Rightarrow \)EF // NM


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm