Giải bài 3.9 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho điểm A và đường thẳng d không đi qua A. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua A và song song với d

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có thể dùng ê ke như bài Thực hành 1

Lời giải chi tiết

Dùng góc nhọn 60\(^\circ \) của ê ke


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm