Giải bài 3.10 trang 49 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ đường thẳng a đi qua A và đưng thẳng b đi qua B sao cho a song song với b.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B rồi vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b.

Lời giải chi tiết

Vẽ đường thẳng b bất kì đi qua điểm B rồi vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với b như bài tập 3.9


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm