Giải bài 3.12 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho Hình 3.28.

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; NMI

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; IFP.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận diện cặp góc so le trong, đồng vị

Lời giải chi tiết

a) Góc ở vị trí so le trong với góc FIP là góc IPQ

Góc ở vị trí so le trong với góc NMI là góc MIE và góc MPQ.

b) Góc ở vị trí đồng vị với góc EQP là góc MEF

Góc ở vị trí đồng vị với góc IFP là góc MNF


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu