Giải bài 3.16 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 60\(^\circ \)(\(\widehat {xAB} = \widehat {yBA} = 60^\circ \)). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình.

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau. Vì \(\widehat {xAB} = \widehat {yBA}( = 60^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên Ax // By.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu