Giải bài 3.15 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 35 \(^\circ \).

Chứng tỏ MN // QP.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat {MNQ} = \widehat {PQN}( = 35^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí so le trong nên MN // QP. (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu