Giải bài 3.13 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho Hình 3.29, biết \(\widehat {xAz} = 50^\circ \), \(\widehat {yBz} = 50^\circ \). Giải thích tại sao Ax//By.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat {xAz} = \widehat {yBz}( = 50^\circ )\), mà hai góc này ở vị trí đồng vị nên Ax//By (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu