Giải bài 3.14 trang 50 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Đề bài

Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d’ sao cho d // d’.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho CD = 2AB và CD //AB

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ 2 đường thẳng song song

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đường thẳng d

Vẽ đường thẳng d’ song song với d

b) Vẽ đoạn thẳng CD. Đo độ dài CD.

Kẻ đường thẳng a // CD

Trên đường thẳng a, lấy 2 điểm A và B sao cho AB = CD : 2

Chú ý:

Để dễ dàng vẽ 2 đường thẳng song song, ta có thể kẻ các đường thẳng trùng với dòng kẻ của quyển vở.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu