Bài 30.7 trang 47 SBT hóa học 11


Đề bài

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A phải dùng vừa hết 28 lít O2 (các thể tích lấy ở đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình thứ nhất đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình thứ hai đựng dung dịch NaOH (lấy dư) thì khối lượng bình thứ nhất tăng p gam và bình thứ hai tăng 3,52 g.

1. Xác định công thức phân tử và phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

2. Tính giá trị p.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Giả sử trong 6,72 lít A có x mol CnH2n+2 y mol CmH2m-2.

+) Viết các PTHH:  

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

\({C_m}{H_{2m - 2}} + \dfrac{{3m - 1}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + (m - 1){H_2}O\)

+) Khai thác dữ kiện đề bài, lập hệ pt tìm x, y, n, m => Trả lời yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết

Giả sử trong 6,72 lít A có x mol CnH2n+2 y mol CmH2m-2.

\(x + y = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3(1)\)

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

x mol              \(\dfrac{{3n + 1}}{2}\)x mol    nx mol    (n + 1)x mol

\({C_m}{H_{2m - 2}} + \dfrac{{3m - 1}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + (m - 1){H_2}O\)

y mol            \(\dfrac{{3m - 1}}{2}\)y mol        my mol      (m - 1)ymol

Số mol O2 : \(\dfrac{{(3n + 1)x + (3m - 1)y}}{2} = \dfrac{{28}}{{22,4}}\) = 1,25 mol)

\( \Rightarrow (3n + 1)x + (3m - 1)y = 2,5(2)\)

Số mol CO2 : nx + my = \(\dfrac{{35,2}}{{44}}\) = 0,8 (mol)

\( \Rightarrow \) (3n + 1)x + (3m - 1)y = 2,5 (3)

Từ (2) và (3) tìm được x - y = 0,1 ;

Kết hợp với x + y = 0,3, ta có : x = 0,2 và y = 0,1 Thay các giá trị tìm được vào (3) ta có

0,2n + 0,1m = 0,8

\( \Rightarrow \) 2n + m = 8.

Nếu n = 1 thì m = 6 : Loại, vì C6H10 không phải là chất khí ở đktc. Nếu n = 2 thì m = 4. Công thức hai chất là \({C_2}{H_6}\) và \({C_4}{H_6}\).

Nếu n = 3 thì m = 2 : Loại vì m > 3.

Trả lời : Hỗn hợp A chứa \({C_2}{H_6}\) (66,67%) và C4H6 (33,33%)

Số mol H2O = (n + 1)x + (m - 1)y = 0,9 (mol).

2. Khối lượng nước : p = 0,9.18 = 16,2 (g).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.