Bài 30.7 trang 47 SBT hóa học 11


Giải bài 30.7 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A...

Đề bài

Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A phải dùng vừa hết 28 lít O2 (các thể tích lấy ở đktc). Dẫn sản phẩm cháy qua bình thứ nhất đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình thứ hai đựng dung dịch NaOH (lấy dư) thì khối lượng bình thứ nhất tăng p gam và bình thứ hai tăng 3,52 g.

1. Xác định công thức phân tử và phần trăm theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp A.

2. Tính giá trị p.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Giả sử trong 6,72 lít A có x mol CnH2n+2 y mol CmH2m-2.

+) Viết các PTHH:  

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

\({C_m}{H_{2m - 2}} + \dfrac{{3m - 1}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + (m - 1){H_2}O\)

+) Khai thác dữ kiện đề bài, lập hệ pt tìm x, y, n, m => Trả lời yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết

Giả sử trong 6,72 lít A có x mol CnH2n+2 y mol CmH2m-2.

\(x + y = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3(1)\)

\({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

x mol              \(\dfrac{{3n + 1}}{2}\)x mol    nx mol    (n + 1)x mol

\({C_m}{H_{2m - 2}} + \dfrac{{3m - 1}}{2}{O_2} \to mC{O_2} + (m - 1){H_2}O\)

y mol            \(\dfrac{{3m - 1}}{2}\)y mol        my mol      (m - 1)ymol

Số mol O2 : \(\dfrac{{(3n + 1)x + (3m - 1)y}}{2} = \dfrac{{28}}{{22,4}}\) = 1,25 mol)

\( \Rightarrow (3n + 1)x + (3m - 1)y = 2,5(2)\)

Số mol CO2 : nx + my = \(\dfrac{{35,2}}{{44}}\) = 0,8 (mol)

\( \Rightarrow \) (3n + 1)x + (3m - 1)y = 2,5 (3)

Từ (2) và (3) tìm được x - y = 0,1 ;

Kết hợp với x + y = 0,3, ta có : x = 0,2 và y = 0,1 Thay các giá trị tìm được vào (3) ta có

0,2n + 0,1m = 0,8

\( \Rightarrow \) 2n + m = 8.

Nếu n = 1 thì m = 6 : Loại, vì C6H10 không phải là chất khí ở đktc. Nếu n = 2 thì m = 4. Công thức hai chất là \({C_2}{H_6}\) và \({C_4}{H_6}\).

Nếu n = 3 thì m = 2 : Loại vì m > 3.

Trả lời : Hỗn hợp A chứa \({C_2}{H_6}\) (66,67%) và C4H6 (33,33%)

Số mol H2O = (n + 1)x + (m - 1)y = 0,9 (mol).

2. Khối lượng nước : p = 0,9.18 = 16,2 (g).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30: Ankadien

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài