Bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 46 SBT hóa học 11


Giải bài 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 trang 46 sách bài tập hóa học 11. Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 30.1.

Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C5H8Br2 tối đa có thể thu được là

A. 1          B. 2         C. 3         D. 4

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankađien 

Lời giải chi tiết:

=> Chọn C.

Câu 30.2.

Trong các chất dưới đây, chất nào được gọi tên là đivinyl ?

A. CH2 = C = CH - CH3   

B. CH2 = CH - CH = CH2

C. CH2 = CH - CH2 - CH = CH2

D. CH2 = CH - CH = CH - CH3

Phương pháp giải:

Nắm vững tên gọi và công thức của ankađien.

Lời giải chi tiết:

đivinyl có công thức là: CH2 = CH - CH = CH2

=> Chọn B.

Câu 30.3.

Cho butan – 1, 3 – đien phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở - 800C, sản phẩm chính thu được là:

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankađien

Lời giải chi tiết:

Khi butan – 1, 3 – đien phản ứng cộng với brom theo tỉ lệ 1:1 (về số mol) ở - 800C, brom được cộng vào vị trí liên kết đôi 1,2.

=> Chọn A.

Câu 30.4.

Các nhận xét sau đây đúng hay sai ?

1. Các chất có công thức CnH2n-2 đều là ankađien.

2. Các ankađien đều có công thức CnH2n-2

3. Các ankađien đều có 2 liên kết đôi.

4. Các chất có 2 liên kết đôi đều là ankađien.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankađien

Lời giải chi tiết:

1 - Sai;

2 - Đúng;

3 - Đúng;

4 - Sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 30: Ankadien

  • Bài 30.5 trang 47 SBT hóa học 11

    Giải bài 30.5 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Viết công thức cấu tạo của : 1. 2,3-đimetylbuta-1,3-đien;...

  • Bài 30.6 trang 47 SBT hóa học 11

    Giải bài 30.6 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Chất A là một ankađien liên hợp có mạch cacbon phân nhánh. Để đốt cháy hoàn toàn 3,4g...

  • Bài 30.7 trang 47 SBT hóa học 11

    Giải bài 30.7 trang 47 sách bài tập hóa học 11. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankađien. Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít A...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài