Giải bài 3 trang 7 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Dựa vào hình 1.2, hãy xác định tọa độ địa lí của các điểm A, B, C, D, Đ, E, G được đánh dấu trên bản đồ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Khi nêu vĩ độ của một điểm, cần chỉ rõ địa điểm đó nằm ở phía bắc hay phía nam Xích đạo.

- Khi nêu kinh độ của một điểm, cần chỉ rõ địa điểm đó nằm ở phía đông hay phía tây kinh tuyến gốc.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Hỏi bài