Giải bài 3 trang 64 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy điền những từ hay cụm từ vào chö trống về hoạt động kinh tế của cư dân Chăm-pa.

a. sắt                                b. trâu bò

c. lâm sản                         d. biển

e. thuyền buôn                  f. sản xuất nông nghiệp

g. lúa                                h. khoáng sản

i. đánh cá                          j. trầm hương

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là ........................ Họ trồng .......................... trên nhiều loại ruộng khác nhau ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... Họ đã biết sử dụng công cụ lao động bằng ........................ và sức kéo của .........................

Chăm-pa nổi tiếng về các loại....................... như vàng, bạc, hổ phách,... và nhiều ........................... quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là........................... Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. ........................ giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của Chăm-pa. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề ........................  và trao đổi sản vật với .............................  đến từ nước ngoài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 101 SGK

Lời giải chi tiết

Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Chăm-pa là sản xuất nông nghiệp. Họ trồng lúa trên nhiều loại ruộng khác nhau ruộng trũng, ruộng cao, ruộng chua mặn,... Họ đã biết sử dụng công cụ lao động bằng sắt và sức kéo của trâu bò. Chăm-pa nổi tiếng về các loại khoáng sản như vàng, bạc, hổ phách,... và nhiều lâm sản quý như ngà voi, sừng tê giác, nổi tiếng nhất là trầm hương. Vì vậy, dân cư còn sinh sống bằng nghề khai thác lâm sản. Biển giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của Chăm-pa. Một bộ phận lớn dân cư sống bằng nghề đánh cá và trao đổi sản vật với thuyền buôn đến từ nước ngoài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu