Bài 27.1, 27.2 trang 42 SBT hóa học 11


Giải bài 27.1, 27.2 trang 42 sách bài tập hóa học 11. Nhận xét nào sau đây đúng ? A. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 27.1.

Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều không tham gia phản ứng cộng.

B. Tất cả ankan và tất cả xicloankan đều có thể tham gia phản ứng cộng.

C. Tất cả ankan không tham gia phản ứng cộng nhưng một số xicloankan lại có thể tham gia phản ứng cộng.

D. Một số ankan có thể tham gia phản ứng cộng và tất cả xicloankan không thể tham gia phản ứng cộng.

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankan Tại đây. và Xem lại lí thuyết về Xicloankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Tất cả ankan không tham gia phản ứng cộng nhưng một số xicloankan lại có thể tham gia phản ứng cộng.

=> Chọn C.

Câu 27.2.

Các ankan không tham gia loại phản ứng nào cho dưới đây ?

A. Phản ứng thế                                  

B. Phản ứng cộng

C. Phản ứng tách                                  

D. Phản ứng cháy

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Trong phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn, do đó ankan không tham gia phản ứng cộng.

=> Chọn B.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.