Lý thuyết xicloankan

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo.

1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo.

-          Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng có công thức chung là CnH2n (n≥3)

-          Danh pháp xicloankan đơn vòng: ghép từ xiclo vào tên ankan mạch không phân nhánh có cùng số nguyên tử cacbon.

-          Đồng phân cấu tạo gồm các đồng phân về độ lớn (số cạnh) của vòng vị trí nhóm thế trong vòng và các đồng phân mạch nhánh.

-          Tính chất vật lí: ở điều kiện thường, xiclopropan và xichobutan có thể khí; xiclopentan , xiclohexan ở thể lỏng. Các xicloankan nhẹ hơn nước, không tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ và hòa tan được nhiều chất hữu cơ khác.

2. Tính chất hóa học

a)      Phản ứng thế

Nguyên tử hidro trong phân tử xicloankan có thể bị thế bởi nguyên tử halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng. Ví dụ:

+ Br2   \(\overset{as/t^{\circ}}{\rightarrow}\)   + HBr

b)      Phản ứng  cộng mở vòng

-          Xicloankan vòng 3 cạnh tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2/(Ni, 80oC), Br2, HBr:

+  H2  →  CH3 – CH2- CH3

-          Xicloankan chỉ tham gia cộng mở vòng với H2/(Ni, 120oC).

-          Xicloankan có vòng 5, 6 cạnh trở lên không có phản ứng cộng mở vòng trong những điều kiện trên.

c)       Phản ứng oxi hóa: Xicloankan cháy tỏa nhiều nhiệt, không làm mất màu dung dịch KmnO4

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan