Bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 38 SBT hóa học 11


Giải bài 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 trang 37 sách bài tập hóa học 11. Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 25.4.

Cho công thức:

 

A. 3-isopropyl-5,5-đimetylhexan.

B. 2,2-đimetyl-4-isopropylhexan.

C. 3-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

D. 4-etyl-2,5,5-trimetylhexan.

Trong 4 tên đó, tên nào đúng với công thức ở trên ?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về cách gọi tên Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Chú ý cách chọn mạch chính và đánh số nguyên tử cacbon đúng phải là:

 

\( \to\) Chọn D.

Câu 25.5.

Công thức cấu tạo nào sau đây phù hợp với tên 2,3- đimetylhexan?

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về cách gọi tên Ankan Tại đây.

Lời giải chi tiết:

Tên gọi 2,3- đimetylhexan là tên gọi của hợp chất trong đáp án C.

\( \to\) Chọn C.

Câu 25.6.

Tổng số liên kết cộng hoá trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu ?

A. 11          B. 10             C. 3             D. 8

Phương pháp giải:

Liên kết cộng hóa trị trong ankan là số liên kết C-C và C-H

Lời giải chi tiết:

Trong C3H8 có 2 liên kết C-C và 8 liên kết C-H

\( \to\) Tổng số liên kết cộng hóa trị trong C3H= 10

\( \to\) Chọn B.

Câu 25.7.

Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về

A. công thức cấu tạo.

B. công thức phân tử.

C. số nguyên tử cacbon.                       

D. số liên kết cộng hoá trị.

Phương pháp giải:

Từ tên gọi viết CTCT của hai chất trên, từ đó rút ra kết luận.

Lời giải chi tiết:

Hai chất 2-metylpropan và butan khác nhau về công thức cấu tạo.

\( \to\) Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.