Bài 25.16 trang 39 SBT hóa học 11


Giải bài 25.16 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít...

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 2,86 g hỗn hợp gồm hexan và octan người ta thu được 4,48 lít CO2 (đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ankan mang đốt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đặt lượng C6H14 là x mol, lượng C8H18 là y mol

+) Viết PTHH: 

       2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

       2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

+) Dựa theo PTHH và dữ kiện đề bài lập hệ phương trình 2 ẩn x, y. Giải hệ phương trình \( \to\) % về khối lượng của từng chất.

Lời giải chi tiết

Đặt lượng C6H14 là x mol, lượng C8H18 là y mol:

86x+ 114y = 2,86 (1)

2C6H14 + 19O2 → 12CO2 + 14H2O

x mol                          6x mol

2C8H18 + 25O2 → 16CO2 + 18H2O

y mol                             8y mol

Số mol CO2: 6x + 8y = \(\dfrac{{4,48}}{{22,4}}\) = 0,2. (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), ta được x = 0,02 ; y = 0,01.

% về khối lương cùa C6H14 : \(\dfrac{{0,02\times86}}{{2,86}}\). 100% = 60,1%.

% về khối lượng của C8H18 : 100% - 60,1% = 39,9%.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Ankan

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài