Bài 20.7 trang 29 SBT hóa học 11


Đề bài

Để đốt cháy hoàn toàn 2,50 g chất A phải dùng vừa hết 3,36 lít O2 (đktc). Sản phẩm cháy chỉ có CO2 và H2O, trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 3,70 g. Tính phần trăm khối lượng của từng nguyên tố trong chất A.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Áp dụng ĐLBTKL và dựa vào dữ kiện khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O \( \to\) khối lượng của CO2 và H2O

+) Tính khối lượng từng nguyên tố: C, H.

+) Kiểm tra xem X có nguyên tố O hay không?

+) Tính thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong X.

Lời giải chi tiết

Khi A tác dụng với O2 chỉ sinh ra CO2 và H2O, vậy A có chứa cacbon, hiđro, có thể có hoặc không có oxi.

Theo định luật bảo toàn khối lượng :

\({m_{C{O_2}}}\) + \({m_{{H_2}O}}\) = \({m_A}\) +\({m_{{O_2}}}\) = 2,50 +\(\dfrac{{3,36}}{{22,4}}\).32,0 = 7,30 (g) (1)

Theo đầu bài :\({m_{C{O_2}}} - {m_{{H_2}O}}\) =3,70(g). (2)

Từ hệ (1) và (2), tìm được \({m_{C{O_2}}}\) = 5,50 g ; \({m_{{H_2}O}}\) = 1,80 g.

 Khối lượng C trong 5,50 g CO2: \(\dfrac{{12,0.5,50}}{{44,0}}\) = 1,50 (g).

Khối lượng H trong 1,8 g H2O: \(\dfrac{{2,0.1,8}}{{18}}\) = 0,200(g).

Đó cũng là khối lượng C và H trong 2,50 g chất A. Vậy chất A phải chứa O. Khối lượng O trong 2,50 g A :

2,50- 1,50-0,200 = 0,80 (g)

Phần trăm khối lượng của C : \(\dfrac{{1,5}}{{2,5}}\). 100% = 60,0%.

Phần trăm khối lương của H : \(\dfrac{{0,2}}{{2,5}}\). 100% = 8,00%.

Phần trăm khối lương của O : \(\dfrac{{0,8}}{{2,5}}\). 100% = 32,0%.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.