Bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 28 SBT hóa học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 trang 28 sách bài tập hóa học 11. So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường có A. độ tan trong nước lớn hơn...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 20.1.

So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường có

A. độ tan trong nước lớn hơn.

B. độ bền nhiệt cao hơn.

C.  khả năng tham gia phản ứng hoá học với tốc độ nhanh hơn.

D.  nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Hóa học hữu cơ Tại đây

Lời giải: So với các chất vô cơ, các chất hữu cơ thường có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.

=> Chọn D.

Câu 20.2.

Đặc tính nào là chung cho phần lớn các chất hữu cơ ?

A. Liên kết trong phân tử chủ yếu là liên kết ion

B. Dung dịch có tính dẫn điện tốt

C. Có nhiệt độ sôi thấp

D. ít tan trong benzen

Phương pháp: Xem lại lí thuyết về Hóa học hữu cơ Tại đây

Lời giải: Phần lớn các chất hữu cơ có nhiệt độ sôi thấp.

=> Chọn C

Câu 20.3.

Nung một chất hữu cơ X với lượng dư chất oxi hoá CuO, người ta thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Kết luận nào dưới đây phù hợp với thực nghiệm ?

A. Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, có thể có nitơ

B. X là hợp chất của 3 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ.

C.  X là hợp chất của 4 nguyên tố cacbon, hiđro, nitơ, oxi.

D. Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ ; có thể có hoặc không có oxi.

Phương pháp: Khi đốt cháy chất hữu cơ, các nguyên tố trong chất hữu cơ đó sẽ chuyển về nằm trong các hợp chất vô cơ.

Chú ý: Do khi đốt cháy chất hữu cơ tác dụng với oxi nên trong chất hữu cơ ban đầu có thể có hoặc không có nguyên tố oxi.

Lời giải: Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, nitơ ; có thể có hoặc không có oxi

=> Chọn D.

Câu 20.4.

Để oxi hóa hoàn toàn 4,92 g chất X phải dùng vừa hết một lượng chất oxi hóa chứa 8 gam nguyên tố oxi. Sản phẩm oxi hóa chỉ gồm 10,56 g CO2, 1,80 g H2O và khí N2. Thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong X là:

A. C ≈ 58,54%; H≈ 4,07%, N≈ 37,39%.

B. C ≈ 81,37%; H≈ 13,93%, N≈ 4,34%.

C. C ≈ 58,54%; H≈ 4,07%, O≈ 37,39%.

D. C ≈ 58,54%; H≈ 4,07%, O≈ 26,01%, N≈ 11,37%.

Phương pháp:

+) Áp dụng ĐLBTKL => khối lượng của N2

+) Tính khối lượng từng nguyên tố: C, H, N.

+) Kiểm tra xem X có nguyên tố O hay không?

+) Tính thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố trong X.

Lời giải:

\(\begin{array}{l}{m_X} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} + {m_{{N_2}}}\\ =  > {m_{{N_2}}} = 4,92 + 8 - (10,56 + 1,80) = 0,56\,\,(gam)\\{m_C} = 12 \times {n_{C{O_2}}} = 12 \times \dfrac{{10,56}}{{44}} = 2,88\,\,(gam)\\{m_H} = 2 \times {n_{{H_2}O}} = 2 \times \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,2\,\,(gam)\\{m_N} = 28 \times {n_{{N_2}}} = 28 \times \dfrac{{0,56}}{{28}} = 0,56(gam)\\NX:{m_C} + {m_{lH}} + {m_N} = 2,88 + 0,2 + 0,56 = 3,64 < {m_X} = 4,92\end{array}\)

=> Trong X có nguyên tử O

\(\begin{array}{l}{m_O} = 4,92 - 3,64 = 1,28(gam)\\\% {m_C} = \dfrac{{{m_C}}}{{{m_X}}} \times 100\%  = \dfrac{{2,88}}{{4,92}} \times 100\%  \approx 58,54\% \\\% {m_H} = \dfrac{{{m_H}}}{{{m_X}}} \times 100\%  = \dfrac{{0,2}}{{4,92}} \times 100\%  \approx 4,07\% \\\% {m_N} = \dfrac{{{m_N}}}{{{m_X}}} \times 100\%  = \dfrac{{0,56}}{{4,92}} \times 100\%  \approx 11,37\% \\\% {m_O} = \dfrac{{{m_O}}}{{{m_X}}} \times 100\%  = \dfrac{{1,28}}{{4,92}} \times 100\%  \approx 26,01\% \end{array}\)

=> Chọn D.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay