Giải bài 2 trang 57 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

 Em hãy nối các dữ liệu bên dưới sao cho phù hợp với các cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong thời Bắc thuộc.

1. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 

A. “Tôi muốn cưỡi gió đạp sóng, chém cá kình ở biển Đông, quét sạch bờ cõi cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt trước người đời, cúi đầu khom lưng làm tì thiếp cho kẻ khác, cam tâm phục dịch ở trong nhà ư?”

2. Khởi nghĩa Bà Triệu

B. “dẫu sức không địch nổi giặc Lương đến nỗi công cuộc không thành, nhưng đã biết nhân thời cơ vùng dậy, tự làm chủ lấy nước mình, đủ làm thah thế, mở đường cho nhà Đinh, nhà Lý sau này

3. Khởi nghĩa Lý Bí

C. Cuộc khởi nghĩa diễn ra ở làng Đường Lâm, củng cố quyết tâm giành độc lập dân tộc

4. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

D. Cuộc khởi nghĩa giành và giữ chính quyền độc lập trong gần 10 năm (713-722). Đó là một cuộc khởi nghĩa lớn, đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường chống Bắc thuộc, giành lại chủ quyền tự chủ của nhân dân ta

5. Khởi nghĩa Phùng Hưng

E. Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng,

Ba kẻo oan ức lòng chồng, Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này.Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào các mục I, II, III, IV, V SGK để tổng hợp nội dung

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu