Bài 16.4, 16.5, 16.6 trang 45 SBT Vật Lí 12


Giải bài 16.4, 16.5, 16.6 trang 45 trang 44 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

16.4

Một máy biến áp lí tưởng có \({N_1} = 5000\) vòng; \({N_2} = 250\) vòng; \({U_1}\) (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là \(110V.\) Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là

A. \(5,5V.\)                             B. \(55V.\)

C. \(2200V.\)                          D. \(220V.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về máy biến áp \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}.\)

Lời giải chi tiết:

Với máy biến áp lí tưởng có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\)

\( \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}}.{U_1} = \dfrac{{250}}{{5000}}.110 = 5,5V\)

Chọn A

16.5

Một máy biến áp lí tưởng có \({N_1} = 5000\)vòng; \({N_2} = 250\)vòng; \({I_1}\) (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là \(0,4A.\) Cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là

A. \(8{\rm{A}}.\)                               B. \(0,8{\rm{A}}.\)

C. \(0,2{\rm{A}}.\)                           D. \(2{\rm{A}}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về máy biến áp \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}.\)

Lời giải chi tiết:

Với máy biến áp lí tưởng có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}\)

\( \Rightarrow {I_2} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}.{I_1} = \dfrac{{5000}}{{250}}.0,4 = 8A\)

Chọn A

16.6

Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số \(\dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{1}{{50}}.\) Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là \(100V\) và \(5A.\) Biết công suất hao phí trên đường dây bằng \(10\% \) công suất truyền đi. Điện áp ở cuộn thứ cấp và công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải lần lượt là

A. \(100V;100W.\)          B. \(50V;50W.\)

C. \(5000V;450W.\)         D. \(500V;500W.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về máy biến áp \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}.\)

Lời giải chi tiết:

Với máy biến áp lí tưởng có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}\)

\( \Rightarrow {I_2} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}.{I_1} = \dfrac{1}{{50}}.5 = 0,1A\)

\( \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}}.{U_1} = 50.100 = 5000V\)

Công suất truyền đi ở cuộn thứ cấp: \({P_p} = {U_2}{I_2} = 5000.0,1 = 500W\)

Công suất hao phí trên đường dây \({P_{hp}} = 10\% .{P_p} = 10\% .500 = 50W\)

Vậy, công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải: \(P = {P_p} - {P_{hp}} = 500 - 50 = 450W\)

Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài