Bài 16.4, 16.5, 16.6 trang 45 SBT Vật Lí 12


Giải bài 16.4, 16.5, 16.6 trang 45 trang 44 sách bài tập vật lí 12. Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

16.4

Một máy biến áp lí tưởng có \({N_1} = 5000\) vòng; \({N_2} = 250\) vòng; \({U_1}\) (điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là \(110V.\) Điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là

A. \(5,5V.\)                             B. \(55V.\)

C. \(2200V.\)                          D. \(220V.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về máy biến áp \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}.\)

Lời giải chi tiết:

Với máy biến áp lí tưởng có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\)

\( \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}}.{U_1} = \dfrac{{250}}{{5000}}.110 = 5,5V\)

Chọn A

16.5

Một máy biến áp lí tưởng có \({N_1} = 5000\)vòng; \({N_2} = 250\)vòng; \({I_1}\) (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là \(0,4A.\) Cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là

A. \(8{\rm{A}}.\)                               B. \(0,8{\rm{A}}.\)

C. \(0,2{\rm{A}}.\)                           D. \(2{\rm{A}}.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về máy biến áp \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}.\)

Lời giải chi tiết:

Với máy biến áp lí tưởng có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}\)

\( \Rightarrow {I_2} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}.{I_1} = \dfrac{{5000}}{{250}}.0,4 = 8A\)

Chọn A

16.6

Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số \(\dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{1}{{50}}.\) Điện áp hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp lần lượt là \(100V\) và \(5A.\) Biết công suất hao phí trên đường dây bằng \(10\% \) công suất truyền đi. Điện áp ở cuộn thứ cấp và công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải lần lượt là

A. \(100V;100W.\)          B. \(50V;50W.\)

C. \(5000V;450W.\)         D. \(500V;500W.\)

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức về máy biến áp \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}.\)

Lời giải chi tiết:

Với máy biến áp lí tưởng có \(\dfrac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}} = \dfrac{{{I_2}}}{{{I_1}}}\)

\( \Rightarrow {I_2} = \dfrac{{{N_1}}}{{{N_2}}}.{I_1} = \dfrac{1}{{50}}.5 = 0,1A\)

\( \Rightarrow {U_2} = \dfrac{{{N_2}}}{{{N_1}}}.{U_1} = 50.100 = 5000V\)

Công suất truyền đi ở cuộn thứ cấp: \({P_p} = {U_2}{I_2} = 5000.0,1 = 500W\)

Công suất hao phí trên đường dây \({P_{hp}} = 10\% .{P_p} = 10\% .500 = 50W\)

Vậy, công suất truyền đi từ cuộn thứ cấp đến phụ tải: \(P = {P_p} - {P_{hp}} = 500 - 50 = 450W\)

Chọn C

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu
 • Bài 16.7, 16.8, 16.9 trang 46 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 16.7, 16.8, 16.9 trang 46 sách bài tập vật lí 12. Một máy biến áp có công suất của cuộn sơ cấp là 2000W, có hiệu suất 90%; điện áp hiệu dụng ở các mạch sơ cấp và thứ cấp lần lượt bằng 2000V và 50V.

 • Bài 16.10* trang 46 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 16.10* trang 46 sách bài tập vật lí 12. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 1100 vòng mắc vào điện áp xoay chiều 220 V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 110 V ; 15 V ; 6 V.

 • Bài 16.11 trang 46 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 16.11 trang 46 sách bài tập vật lí 12. Nhà máy điện phát đi một công suất bằng 11000 kW đến một nơi tiêu thụ trên một đường dây điện có điện trở tổng cộng

 • Bài 16.1, 16.2, 16.3 trang 44 SBT Vật Lí 12

  Giải bài 16.1, 16.2, 16.3 trang 44 sách bài tập vật lí 12. Trong các phương án truyền tải điện năng đi xa bằng dòng điện xoay chiều sau đây, phương án nào tối ưu?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.