Bài 15.7* Trang 19 SBT Hóa học 9


Đề bài

Cho lá kẽm có khối lượng 25 gam vào dung dịch đồng sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 gam.

a)  Viết phương trình hoá học.

b)  Tính khối lượng kẽm đã phản ứng.

c)   Tính khối lượng đồng sunfat có trong dung dịch.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính toán theo phương trình hóa học

- Áp dụng phương pháp tăng (giảm) khối lượng:

1 mol Zn phản ứng sinh ra 1 mol Cu thì khối lượng giảm:

65 - 64 = 1 gam

- Từ khối lượng giảm thực tế tính được số mol và khối lượng CuSO4 đã phản ứng.

Lời giải chi tiết

Dạng bài toán cho kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịch muối của chúng có hai trường hợp sau 

+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại tăng, lập phương trình đại số :

mkim loại giải phóng - mkim loại tan = mkim loại tăng

+ Nếu đề bài cho khối lượng thanh kim loại giảm, lập phương trình đại số :

mkim loại tan - mkim loại giải phóng = mkim loại giảm

a) Phương trình hoá học :

Zn      +  CuSO4   -------> ZnSO4   +  Cu

65 gam    160 gam                          64 gam

x gam     \(\dfrac{{160x}}{{65}}\) gam                   \(\dfrac{{64x}}{{65}}\) gam

Cách 1

Gọi x là khối lượng Zn tác dụng. Ta có phương trình :

25 - x + \(\dfrac{{64x}}{{65}}\) = 24,96

Giải ra, ta có : x = 2,6 gam.

Cách 2 : Gọi số mol Zn phản ứng là x mol

Phương trình hoá học :

Zn      +  CuSO4 —------->   ZnSO4      +    Cu

x mol         x mol                   x mol            x mol

65x - 64x = 25 - 24,96 => x = 0,04 (mol).

mZn tham gia phản ứng : 0,04 x 65 = 2,6 (gam).

c) \({m_{CuS{O_4}}}\) = 0,04 x 160 = 6,4 (gam) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.