Bài 15.29 Trang 22 SBT Hóa học 9


Đề bài

Nhúng thanh sắt có khối lượng 50 gam vào 500 ml dung dịch CuS04. Sau một thời gian khối lượng thanh sắt tăng 4%. Xác định lượng Cu thoát ra và nồng độ mol của dung dịch sắt sunfat.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.

Lời giải chi tiết

Khối lượng thanh sắt tăng: \(\dfrac{{50 \times 4}}{{100}} = 2gam\)

Gọi khối lượng sắt tác dụng là x gam

Phương trình hóa học của phản ứng:

\(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\) 

56 gam                                      64 gam

x gam                                       \(\dfrac{{64x}}{{56}}gam\)

Theo phương trình hóa học trên và đề bài, ta có:

   \(\dfrac{{64x}}{{56}}\) - x = 2    

\( \Leftrightarrow \) 64x -56x = 56 x 2

8x = 112 -------> x = 14 (gam) ;

\({n_{Fe}}\) =14 : 56 = 0,25 (mol)

Vậy khối lượng Cu sinh ra là 16 gam 

\(Fe + CuS{O_4} \to FeS{O_4} + Cu\)

0,25 mol                 0,25 mol 

\({C_M}(FeS{O_4}) =\dfrac{{0,25}}{{0,5}} = 0,5(M)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.