Bài 39: Benzen

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 39.1 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.1 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì

Xem lời giải

Bài 39.2 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.2 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

Xem lời giải

Bài 39.3 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.3 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam

Xem lời giải

Bài 39.4 Trang 49 SBT hóa học 9

Giải bài 39.44 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

Xem lời giải

Bài 39.5 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.5 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc

Xem lời giải

Bài 39.6 Trang 49 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.6 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom ?

Xem lời giải

Bài 39.7 Trang 50 SBT Hóa học 9

Giải bài 39.7 Trang 50 sách bài tập Hóa học 9. Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom

Xem lời giải