Bài 39.7 Trang 50 SBT Hóa học 9


Đề bài

Khi có mặt bột sắt, benzen phản ứng với clo tương tự như phản ứng với brom. Hãy tính lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam benzen tác dụng với clo dư khi có mặt bột Fe và đun nóng. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết và tính theo phương trình hóa học.

Lời giải chi tiết

\({C_6}{H_6} + C{l_2}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{{t^o}}^{Fe}} {C_6}{H_5}Cl + HCl\)

Theo phương trình hoá học : số mol C6H6 = số mol C6H5Cl.

Vì hiệu suất 80% và clo dư nên số mol clobenzen thu được là : 

\({n_{{C_6}{H_5}Cl}} = \dfrac{{15,6}}{{78}} \times \dfrac{{80}}{{100}} = 0,16(mol) \Rightarrow {m_{{C_5}{H_5}Cl}} = 0,16 \times 112,5 = 18(gam)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 39: Benzen

 • Bài 39.6 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.6 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Trong những hiđrocacbon sau, những chất nào có phản ứng thế với brom ?

 • Bài 39.5 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.5 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Để đốt cháy 0,1 mol benzen cần dùng bao nhiêu lít oxi ở đktc ? Bao nhiêu lít không khí ở đktc

 • Bài 39.4 Trang 49 SBT hóa học 9

  Giải bài 39.44 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

 • Bài 39.3 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.3 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam

 • Bài 39.2 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.2 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Cho benzen vào ống nghiệm đựng dung dịch brom, lắc đều sau đó để yên thấy chất lỏng trong ống nghiệm

 • Bài 39.1 Trang 49 SBT Hóa học 9

  Giải bài 39.1 Trang 49 sách bài tập Hóa học 9. Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.