Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

Bình chọn:
4.2 trên 31 phiếu
Bài 21.1 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.1 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Sau một ngày lao động, người ta phải làm vệ sinh các thiết bị, máy móc, dụng cụ lao động bằng kim loại. Việc làm này nhằm mục đích gì ? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 21.2 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.2 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Hãy nêu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim loại và nêu một số biện pháp nhằm bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.

Xem lời giải

Bài 21.3 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.3 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học ? Giải thích.

Xem lời giải

Bài 21.4 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.4 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Cuốc, xẻng, đinh sắt, bản lề sắt ở các cửa hàng kim khí - điện máy thường được bôi một lớp dầu mỡ để làm gì ? sắt, thép dùng trong xây dựng không bôi dầu mỡ, vì sao ?

Xem lời giải

Bài 21.5 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.5 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Các tấm tôn lợp nhà được làm từ sắt, vậy tại sao rất lâu mới bị gỉ ?

Xem lời giải

Bài 21.6 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.6 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Vỏ đồ hộp làm bằng sắt, đựng các thức ăn có vị mặn (thịt, cá) hoặc vị chua (dứa, vải) tại sao không bị gỉ ?

Xem lời giải

Bài 21.7 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.7 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 21.8 Trang 26 SBT Hóa học 9

Giải bài 21.8 Trang 26 sách bài tập Hóa học 9. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) kim loại nào sau đây ?

Xem lời giải