Bài 28: Các oxit của cacbon

Bình chọn:
4.6 trên 117 phiếu
Bài 28.1 Trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.1 Trang 34 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt : oxi, hiđro, clo và cacbon đioxit. Dựa vào tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên ?

Xem lời giải

Bài 28.2 Trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.2 Trang 34 sách bài tập Hóa học 9. So sánh tính chất hoá học của CO và CO2. Cho các thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 28.3 Trang 34 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.3 Trang 34 sách bài tập Hóa học 9. Một em học sinh làm thí nghiệm như sau : Cho một mẩu giấy quỳ tím vào ống nghiệm đựng nước cất, sau đó sục khí C02 vào ống nghiệm.

Xem lời giải

Bài 28.4 Trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.4 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Có những khí sau :

Xem lời giải

Bài 28.5 Trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.5 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết.

Xem lời giải

Bài 28.6 Trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.6 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Người ta cần dùng 7,84 lít khí CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao.

Xem lời giải

Bài 28.7 Trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.7 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic ?

Xem lời giải

Bài 28.8 Trang 35 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.8 Trang 35 sách bài tập Hóa học 9. Hàm lượng khí CO2 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như là không đổi là vì

Xem lời giải

Bài 28.9 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.9 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí cacbon monooxit (CO) nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do ngộ độc CO ?

Xem lời giải

Bài 28.10 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.10 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì

Xem lời giải

Bài 28.11 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.11 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau

Xem lời giải

Bài 28.12 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.12 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO2. Hãy giới thiệu hai phương pháp hoá học có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 28.13 Trang 36 SBT Hóa học 9

Giải bài 28.13 Trang 36 sách bài tập Hóa học 9. Qua thí nghiệm ở hình vẽ 3.4, em hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. Phản ứng hoá học này thuộc loại phản ứng nào ?

Xem lời giải