Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Bình chọn:
4.4 trên 159 phiếu
Bài 1.1 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.1 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9.Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

Xem lời giải

Bài 1.2 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.2 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức hóa học và tên gọi của

Xem lời giải

Bài 1.3 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.3 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn các tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2) Làm thế nào tách được những tạp chất ra khỏi CO ? Viết các phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 1.4 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.4 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau :

Xem lời giải

Bài 1.5 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.5 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

Xem lời giải

Bài 1.6 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.6 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Xem lời giải

Bài 1.7 Trang 4 SBT Hóa học 9

Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit.

Xem lời giải