Bài 1.6 Trang 4 SBT Hóa học 9


Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Đề bài

Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học, lập phương trình toán học quan hệ giữa số mol oxit và số mol dung dịch bazơ.

Lời giải chi tiết

Cách 1 .

Đặt công thức hoá học của oxit là MO => công thức bazơ là M(OH)2

\({M_{M{{\left( {OH} \right)}_2}}} = M + \left( {16 + 1} \right).2 = M + 34\) (g/mol)

Ta có \({m_{M{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{8,55 \times 200}}{{100}} = 17,1(gam)\)

\(\eqalign{
& MO + {H_2}O \to M{\left( {OH} \right)_2} \cr 
& \,\,1\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,1\,mol \cr} \)

Từ phương trình ta có: \({n_{MO}} = {n_{M{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)

\(\to \dfrac{{15,3}}{{M + 16}} = \dfrac{{17,1}}{{M + 34}} \to M = 137\)

Vậy công thức oxit là BaO.

Cách 2 :

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{{H_2}O\text{(phản ứng)}}} = {m_{M{{(OH)}_2}}} - {m_{MO}} = 17,1 - 15,3 = 1,8(gam)\) 

\(\eqalign{
& MO \;\;+ \;\;{H_2}O \to M{\left( {OH} \right)_2} \cr 
& 1\,mol\to \,1\,mol \cr} \)

Từ phương trình ta có:

\({n_{MO}} = {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,1(mol) \)

\(\to M + 16 = \dfrac{{15,3}}{{0,1}} = 153 \to M = 137\)

Vậy công thức oxit là BaO

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu
 • Bài 1.7 Trang 4 SBT Hóa học 9

  Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit.

 • Bài 1.5 Trang 3 SBT Hóa học 9

  Giải bài 1.5 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

 • Bài 1.4 Trang 3 SBT Hóa học 9

  Giải bài 1.4 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau :

 • Bài 1.3 Trang 3 SBT Hóa học 9

  Giải bài 1.3 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn các tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2) Làm thế nào tách được những tạp chất ra khỏi CO ? Viết các phương trình hoá học.

 • Bài 1.2 Trang 3 SBT Hóa học 9

  Giải bài 1.2 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức hóa học và tên gọi của

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.