Bài 1.6 Trang 4 SBT Hóa học 9


Giải bài 1.6 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Đề bài

Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết phương trình hóa học, lập phương trình toán học quan hệ giữa số mol oxit và số mol dung dịch bazơ.

Lời giải chi tiết

Cách 1 .

Đặt công thức hoá học của oxit là MO => công thức bazơ là M(OH)2

\({M_{M{{\left( {OH} \right)}_2}}} = M + \left( {16 + 1} \right).2 = M + 34\) (g/mol)

Ta có \({m_{M{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{8,55 \times 200}}{{100}} = 1,71(gam)\)

\(\eqalign{
& MO + {H_2}O \to M{\left( {OH} \right)_2} \cr 
& \,\,1\,mol\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \to \,1\,mol \cr} \)

Từ phương trình ta có: \({n_{MO}} = {n_{M{{\left( {OH} \right)}_2}}}\)

\(\to \dfrac{{15,3}}{{M + 16}} = \dfrac{{17,1}}{{M + 34}} \to M = 137\)

Vậy công thức oxit là BaO.

Cách 2 :

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{{H_2}O\text{(phản ứng)}}} = {m_{M{{(OH)}_2}}} - {m_{MO}} = 17,1 - 15,3 = 1,8(gam)\) 

\(\eqalign{
& MO \;\;+ \;\;{H_2}O \to M{\left( {OH} \right)_2} \cr 
& 1\,mol\to \,1\,mol \cr} \)

Từ phương trình ta có:

\({n_{MO}} = {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{1,8}}{{18}} = 0,1(mol) \)

\(\to M + 16 = \dfrac{{15,3}}{{0,1}} = 153 \to M = 137\)

Vậy công thức oxit là BaO

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài